Program

Ankomst till Reykjavík

Kl: 18.30 – ca. 20 Mottagning med enkel förtäring på Hälsodirektoratet

Gemensamt program

Kl: 09.00 – 09.30 Välkomna och presentation av deltagarna v/Birgir Jakobsson, hälsedirektör
Kl: 09.30 – 10.30 Korta innlägg från deltagarländerna, se anvisningar på hemsidan https://www.nhsd.is/
Kl: 10.30 – 11.00 Kaffe
Kl: 11.00 – 11.30 Fortsatt korta innlägg och diskussion
Kl: 11.30 – 12.00 Nordiskt kontaktpunkt, rapport om pågående ärenden (Island)
Kl: 12.00 – 13.00 Lunch
Kl: 13.00 – 14.00 Sjukvård i offentlig respektive privat regi, möjlighet att betala själv för
dyra behandlingar (Norge inleder)
– Egenbetalning – hvilka är konsekvenserna? Bör det finnas gränser för egen betalning?
– Förhållandet mellan offentligt och privat utbud av sjukvård – ska vi sträva efter ett stort privat utbud?
– Skal det offentliga utbudet ställa upp med tjänster om t.ex. patienter kommer med (dyra) läkemedel de själva har
köpt eller kostnadskrävande komplikationer i privat vård?
Kl: 14.00 – 15.00 Tillsyn med hälso- och socialtjänster. Hur ser vi på ledningsystem för kvalitet och patientsäkerhet? (Sverige och
Island inleder med max 15 min vardera)
Kl: 15.00 – 15.30 Kaffe
Delat program
Kl: 15.30 – 16.30 Delat program
• Personanpassad medicine (Personalized Medicine) – underlag från Nordiskt kontaktpunkt for prioritering
(Island inleder)
• Indikatorutveckling om våld och övergrepp bland barn og unga – uppföljning och rapportering från nordiskt
samarbetsmöte (Norge inleder)
Kl: 16.30 – 17.00 Gemensam diskussion
Kl: 18.30 – 19.30 Besök till Harpa
Kl: 19.30 – 22:30 Middag på Harpa

Gemensamt program

Kl: 09.00 – 09.45 Invandring och flyktingmottagande – sociala och hälsoaspekter (Finland, Danmark och Sverige inleder med 15 min vardera)
Kl: 09.45 – 10.15 Diskussion
Kl: 10.15 – 10.45 Kaffe
Kl: 10.45 – 11.30 Nordiskt kontaktpunkt – fortsatt arbete – vilken roll – vilka deltagare? (Norge inleder)
Kl: 11:30 – 12:00 Evaluering av mötet och grovplanering av teman inför nordiskt social och hälsodirektörsmöte 2017
Kl: 12.00 – 13.00 Lunch och avslut

Deltagarlista

List of name, company and country of participants (Ordered by Country Name)
Date: 01/07/2016

Name Titel Etableringen Land
Søren Brostrøm Direktør Sundhedsstyrelsen Danmark
Anne-Marie Vangsted Direktør Styrelsen for Patientsikkerhed Danmark
Birgitte Anker Direktør Socialstyrelsen Danmark
Edvard Heen Direktør Almannaverkið Færøerne
Henrik L. Hansen Landslæge Landslæge på Færøerne Færøerne
Henrik Trykker Landslæge Landslægeembedet Grønland
Yngvar Åsholt Kunnskapsdirektør Arbeids- og velferdsdirektoratet Norge
Jo Kittelsen Assisterende direktør Statens helsetilsyn Norge
Bjørn Guldvog Helsedirektør Helsedirektoratet Norge
Mari Trommald Direktør Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Norge
Gunnilla Hult Backlund Generaldirektör IVO – Inspektionen för vård och omsorg Sverige
Ewa Sunneborn Chef IVO – Inspektionen för vård och omsorg Sverige
Olivia Wigzell Generaldirektör Socialstyrelsen Sverige
Juhani Eskola Generaldirektör Institutet för Hälsa och Välfärd Finland
Pia Maria Jonsson Enhetschef Institutet för Hälsa och Välfärd Finland
Marja-Liisa Partanen Överdirektör Valvira Finland
Hanna Ahonen Enhetschef Valvira Finland
Birgir Jakobsson Landläkare Hälsodirektoratet Ísland
Leifur Bárðarson Divisionschef Hälsodirektoratet Ísland
Anna Björg Aradóttir Divisionschef Hälsodirektoratet Ísland
Dóra Guðrún Guðmundsdóttir Divisionschef Hälsodirektoratet Ísland
Sigríður Haraldsdóttir Divisionschef Hälsodirektoratet Ísland
Guðrún Sigmundsdóttir Biträdande Statsepidemiolog Hälsodirektoratet Ísland
Erla Björgvinsdóttir Assistent till landläkare Hälsodirektoratet Ísland
Laura Sch. Thorsteinsson Expert Hälsodirektoratet Ísland
Jórlaug Heimisdóttir Expert Hälsodirektoratet Ísland

Information

Valvira – Effectiv tillsyn

Presentationer

Saksfremlegg – Sjukvård i offentlig respektive privat regi
Præsentation af perspektiver på socialområdet
Viktiga strukturella förändringar och reformer som berör området vård- och omsorg
Endringsprosesser i Norge – Nordiske sosial- og helsedirmøte 2016
Perspektiver social og sundhedsvæsenet 2016 (Greenland)
Finland Country Report August 2016
Strukturelle endringer og reformer på sosialområdet på Færøyene
Strukturella reformer i isländsk hälso- och sjukvårdsförvaltning (Island)
Referat fra nordisk sosial- og helsedirektørmøte – Oslo 2015 – Endelig
Nordisk kontraktpunkt, rapport om pågående ärenden (Island / Norge)
Förändringar i sjukvården 2016
STATUSRAPPORT FOR NORDISK SAMARBEID OM STANDARDISERING, DATAINNSAMLING OG BENCHMARKING AV PREHOSPITALE TJENESTER
Persontilpassat medisin Saksframlegg
Nordisk Social- og Sundhedsdirektørmøde – Island – august 2016 – Kort sammenfatning af væsentlige hændelser på Styrelsen for Patientsikkerheds myndighedsområde
Sammanfattning Valvira
Helsedirektoratet (Norge)
Sundhedsstyrelsen (Danmark)
Forandringer i det færøske sygehusvæsen

Sammanfattningar

Almannaverkið – Faroe Islands
Forandringer i det færøske sygehusvæsen
Persontilpasset medisin / Personalized Medicine
Data om omfang av vold og overgrep mot barn og unge i Norden – en kartlegging
STATUSRAPPORT FOR NORDISK SAMARBEID OM STANDARDISERING, DATAINNSAMLING OG BENCHMARKING AV PREHOSPITALE TJENESTER
12 Observations on the Draft Law of the Act on Organising Health and Social Services
Nordisk sosial- og helsedirektørmøte 2016 – Endringsprosesser i Norge
Viktiga strukturella förändringar och reformer som berör området vård- och omsorg
Perspektiver for social og sundhedsvæsenet 2016
Referat fra Nordisk sosial- og helsedirektørmøte 2015
Inför Nordiskt Hälso- och socialdirektörsmöte i Reykjavik 24 – 26 augusti
Nordisk social- och hälsodirektörmöte Island 2016 Sammanfattning Valvira
Report on Social Welfare and Health Care in Finland
Nordisk Social- og Sundhedsdirektørmøde – Island – august 2016 – Kort sammenfatning af væsentlige hændelser på Styrelsen for Patientsikkerheds myndighedsområde
Perspektiver på socialområdet i Danmark de seneste år
Sjukvård i offentlig respektive privat regi, möjlighet att betala själv för dyra behandlingar
Notat til brug for Nordisk Social- og Sundhedsdirektørmøde – Island – august 2016
Valvira 2016 Sammanfattning
Förändringar i den isländska hälso-och sjukvårdsförvaltningen
Flygtninge og asylansøgere i Danmark –sundhedsmæssige initiativer og udfordringer
DATAINNSAMLING OG BENCHMARKING AV PREHOSPITALETJENESTER I NORDEN
Personalised medicine/Persontilpasset medisin
Flygtninge og asylansøgere i Danmark –sundhedsmæssige initiativer og udfordringer
Nordisktkontaktpunkt, Rapport ompågåendeärenden
Nordisk Folkesundhedskonference
Nordisk sosial-og helsedirektørmøte 2016
Nordisk kontaktpunktfor prioritering–fortsattarbete Island, 26. august 2016 Innledning ved Helsedirektør Bjørn Guldvog, Helsedirektoratet
Presentation Invandring och flyktingmottagande
Flygtninge og asylansøgere i Danmark –sundhedsmæssige initiativer og udfordringer
Tillsyn med hälso-och socialtjänster. Vad menar vi med ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet?
NORDISK HELSE- OG SOSIALDIREKTØRMØTE
Valvira 2016 Summary
SaksfremleggfraNordisk kontaktpunktfor prioritering NordisktHälso-ochSocialdirektörsmöte, Island, 25. augusti2016 Sjukvård i offentlig respektiv privat regi, möjlighet att betala själv för dyra behandlingar Sjukvård i offentlig respektiv privat regi, möjlighet att betala själv för dyra behandlingar

Referat

Referat NHSD 2016